Może tym razem 1% ofiarujesz Ziemi Drohobyckiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej (SPZD) podjął uchwałę o powołaniu na okres 3 lat
– Funduszu Wieczystego „Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”.
Zgromadzonymi środkami w postaci darowizn dokonywanych przez Ofiarodawców oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na konto naszej partnerskiej organizacji tj. Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika nr KRS 000006327 ze wskazaniem: Fundusz Wieczysty „Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej” dysponować będzie pięcioosobowa Kapituła Funduszu Wieczystego powołana przez ZG SPZD w osobach:
– Lidia Dębska – Wiceprezes ZG
– Romuald Kołudzki-Stobbe – Prezes ZG
– Małgorzata Kozłowska-Lelito – Skarbnik ZG
– Krzysztof Lorenz – Członek ZG
– Bożena Nowicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG.
Cele Funduszu Wieczystego „Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”
1. Finansowanie utrzymania, renowacji i rozwoju polskiej spuścizny kulturalnej Ziemi Drohobyckiej.
2. Udzielanie materialnej pomocy polskim organizacjom społeczno-kulturalnym działającym na Ziemi Drohobyckiej.
3. Udzielanie pomocy osobom zamieszkałym na Ziemi Drohobyckiej w okresie ich nauki w Polsce.
4. Organizowanie i opłacanie pobytu dzieci i młodzieży z Ziemi Drohobyckiej w czasie ich obecności w Polsce na koloniach i obozach.
5. Gromadzenie i upowszechnianie dokumentacji historycznej oraz wspomnieniowej dotyczącej Ziemi Drohobyckiej.
Szanowni Państwo.
Początek roku 2015 to okres rozliczeń podatku za 2014 rok z Urzędem Skarbowym. Nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej (SPZD) zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na działalność związaną m. in. z organizacją wypoczynku i nauki młodzieży kresowej w Polsce.
By móc to uczynić, należy w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego PIT (I. 131) wpisać nr KRS: 0000063627 naszej partnerskiej organizacji tj. Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika oraz (I. 132) wyliczoną kwotę 1% podatku. W rubryce (J.133) należy wpisać cel tj.: Fundusz Wieczysty SPZD.
Prosimy jednocześnie, aby po złożeniu deklaracji do Urzędu Skarbowego, poinformować nas o tym fakcie telefonicznie lub przesyłając SMS na nr tel. 605-357-193. Ułatwi to znacznie lepsze planowanie przez SPZD akcji wypoczynkowej i stypendialnej w nadchodzącym roku.
Osoby nie składające PIT-u za 2014 r. lub nie mające zobowiązania podatkowego, mogą wpłacić darowiznę na konto darowizn: nr 80 1090 2297 0000 0005 8800 8801 z adnotacją „Fundusz Wieczysty SPZD”.
Wrocław, luty 2015 r.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Wałbrzych – Borysław. Konsekracja kościoła polskiego w Borysławiu

Dnia 22 września 2013 roku w parafii św. Barbary w Borysławiu na Ukrainie odbyła się uroczystość konsekracji kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Mszy św. przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.

W uroczystościach brały udział polskie delegacje z Wałbrzycha, Warszawy, Krakowa, Krosna, Oświęcimia oraz goście z Truskawca i Drohobycza. Na uroczystościach obecny był konsul RP we Lwowie – Marian Orlikowski.

Po mszy na gości czekał obiad a po nim, w Pałacu Kultury w Borysławiu, rozpoczął się Dzień Kultury Polskiej. Wystąpił min zespół „Łęczanie” a także „Borysławiacy” oraz zespół folklorystyczny „Dolina Soły”.

Po koncercie gospodarze zaprosili wszystkie zespoły na kolację do karczmy „Dżozef”.

Poniżej wideo i foto relacja:

Zapraszamy również do obszernych galerii zdjęć:

Konsekracja kościoła polskiego

Część artystyczna

 

Adres Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej

52-213 Wrocław, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 64/9

KONTO BANKOWE:

Bank PKO, Oddział Wrocław, pl. Powstańców Śl. 9, 50-950 Wrocław,

nr konta 30 1240 6670 1111 0000 5640 6858

TELEFONY KONTAKTOWE:

ROMUALD KOŁUDZKI-STOBBE – Prezes ZG SPZD, Przewodniczący Koła Terenowego Warszawa, tel.(+48) 22-872-42-03 lub (+48)  22-671-24-42, e-mail: rokost@neostrada.pl

JERZY MARIA PILECKI – Wiceprezes ZG SPZD, Redaktor Naczelny pisma „Ziemia Drohobycka”,  tel. (+48) 71-367-26-52

LIDIA DĘBSKA – Wiceprezes ZG SPZD, tel. (+48) 71-339-84-69

ANNA KRZOSEK – Sekretarz ZG SPZD, tel. (+48) 74-872-28-43, e-mail: ruda1955@op.pl

MAŁGORZATA kOZŁOWSKA-LELITO – skarbnik tel (+48)  668 125 725

Kwiaty pod tablicą Tadeusza Chciuka – Celta

Jak co roku, w październiku, palimy światełka pamięci Krajanom, którzy odeszli. Na zdjęciu Alicja Królikowska – Przewodnicząca Wrocławskiego Koła Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej – składa kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Tadeuszowi Chciukowi – Celtowi.

chciuk_2011OK

 

Z wizytą na Ukrainie

Jesienią 2007 roku z inicjatywy Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” (Pana Prezesa Stefana Gajdy oraz Pani Alicji Brzan-Kloś z Koła Śląskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej) Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie gościła grupę Polaków z Ukrainy: uczniów borysławskich i drohobyckich szkół, nauczycielkę sobotniej szkoły polskiej w Borysławiu i prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Drohobyczu – Adama Aurzeckiego.
Niezapomniane chwile wspólnie realizowanego programy zwieńczył konkurs ortograficzny napisany wspólnie przez uczniów z Borysławia, Drohobycza, Bystrzycy na Zaolziu (Czechy) oraz gospodarzy. Już wtedy postanowiliśmy, że program wspólnych zajęć lekcyjnych i warsztatowych poprzedzających dyktando oraz sam konkurs (przeżywany równie silnie emocjonalnie przez uczniów jak i dorosłych) musi powtórzyć (drugi konkurs ortograficzny dla uczniów szkół polonijnych odbędzie się we wrześniu 2009 roku).
Kiedy Polacy z Ukrainy żegnają ojczyznę śpiewają tak rzewną pieśń, że wzruszenie słuchających przemienia na tę chwilę nawet obskurny dworzec w Katowicach. Kto raz usłyszy tę melodię, nie poprzestanie na jednym spotkaniu z Polakami z Ukrainy! Tak było i z nami. Już na początku grudnia 2007 r. w SP 25 gościliśmy władze oświatowe miasta Borysław i podpisaliśmy umowę o współpracy (w języku polskim) ze szkołą ukraińską (nr 8) i sobotnią polską szkołą działającą przy szkole nr 3 w Borysławiu. Uroczysty moment podpisania umów po ukraińsku nastąpił pod koniec grudnia 2007 r. w Borysławiu. Wtedy też zostały podpisane umowy o współpracy w Drohobyczu (z ukraińską szkołą nr 2 i Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Drohobyczu). Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem był program ,,Wyszehradzka Wieża Babel” realizowany już razem przez SP 25, SP 14 z Chorzowa, cztery placówki z Ukrainy oraz Węgrów z Partnerskiego miasta Chorzowa OZD i delegację szkoły zaolziańskiej w Bystrzycy (Czechy) – w październiku 2008r.
Wyjazd reprezantacji SP 14 i SP 25 z Chorzowa na przełomie kwietnia i maja 2009 r. na Ukrainę był oddźwiękiem właśnie tego – niezwykle udanego i cennego programu o symbolicznym i wieloznacznym tytule: „Wyszehradzka Wieża Babel”.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Kliknij czytaj dalej aby przeczytać obszerną relację

Continue Reading…

Terminarz zebrań Zarządu Głównego SPZD w roku 2017

Zebrania Zarządu Głównego SPZD w roku 2017 odbędą się w terminach:
23 marca, 17 czerwca, 23 września i 16 grudnia.
Zawsze w sobotę w godzinach 11 – 15.
Zebrania ZG SPZD są otwarte i odbywają się we Wrocławiu, przy ul. Sudeckiej 90,
w sali parafialnej nr 4 przy kościele św. Augustyna.

JUBILEUSZ XX-lecia (1989-2009) Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej

W dniu 12 grudnia 2009 roku, w salce parafialnej kościoła Św. Augustyna, przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu, odbyło się Jubileuszowe Zebranie Zarządu Głównego SPZD. W zebraniu, poza członkami Zarządu Głównego, uczestniczyli przedstawiciele Kół Terenowych, a wśród nich założyciele Stowarzyszenia. W referatach i wystąpieniach uczestników przypomniano historie powstania Stowarzyszenia, mówiono o zasłużonych wybitnych działaczach, o ważnych dokonaniach i o planach na przyszłość. Za pośrednictwem obecnych, dziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Stowarzyszenia oraz mają swój udział w wspieraniu jego działania i rozwoju.

Więcej informacji, na temat Jubileuszu, będzie można znaleźć w Biuletynie nr 6 Stowarzyszenia, który ukaże się w czerwcu 2010 roku.

Zobacz zdjęcia z Jubileuszu XX-lecia SPZD

Opracował – Zbigniew Chudzian

OK

Poszukuję rodziny Duciak, Zalków

Witam Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej.

Piszę ten list w imieniu krewnego, który poszukuje wszelkich informacji na temat rodziny Duciak (Dutsyak) i Zaluków jak również osób spokrewnionych. Rodziny te mieszkały w Drohobyczu i okolicach. Jeśli posiadacie Państwo jakąkolwiek wiedzę na ich temat proszę o kontakt e-mail: wiktor.kula@o2.pl

Pozdrawiam Wiktor Kula

 

Kwiaty pod płytą Tadeusza Chciuka – Celta

„Człowiek nie cały umiera; pozostają po nim tu na ziemi jego uczynki, przyszłość zbiera owoce z dobrych uczynków i rozsiewa je dalej.”

W dzień poświęcony wspominkom tych, którzy odeszli, w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, Pani Alicja Królikowska – Prezes Wrocławskiego Koła Stowarzyszenia, złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod pamiątkową tablicą poświęconą Ś.P. Tadeuszowi Chciukowi–Celtowi. Uczestniczyła przy tym również Wnuczka Pani Alicji.

chciuk2009-3

chciuk2009-1

chciuk2009-2