Uchwała XII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Kół SPZD (2005)

UCHWAŁA XII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Kół SPZD z dnia 11 czerwca 2005 roku (skrót)
1. Kontynuowanie realizacji Uchwały XI Walnego Zebrania zwłaszcza w zakresie; podejmowania starań o nazewnictwo ulic, placów, szkół nazwiskami wybitnych ludzi ziemi drohobyckiej. Ufundowanie do kościoła w Drohobyczu tablicy pamiątkowej wszystkich ofiar II wojny światowej z terenu ziemi drohobyckiej.
2. Zorganizowanie, w II połowie 2005 roku, spotkań przywołujących pamięć pierwszych transportów w II połowie 1945 roku – ludności polskiej z Drohobycza i zagłębia Borysławsko-Schodnickiego – do Wrocławia, Wałbrzycha, Środy Śląskiej i innych miast dolnośląskich.
3. Powołanie przez ZG SPZD, w 2005 roku, zespołu redakcyjnego do opracowania ksiązki o 15 letniej działalności SPZD.
4. W latach 2005 – 2008 podjąć działania w kierunku intensywnej rozbudowy liczebnej STOWARZYSZENIA. Nad zwiększeniem liczebności powinni się trudzić wszyscy członkowie SPZD. Każdy stowarzyszony krajan z ziemi drohobyckiej przyprowadza do SPZD przynajmniej jednego przyjaciela ziemi drohobyckiej.
5. Wszystkie Koła SPZD zobowiązane są do corocznego wpłacania na fundusz wydawniczy „Ziemi Drohobyckiej” specjalnych kwot wynikających z pomnożenia ilości członków koła przez 20 złotych.
6. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze SPZD postanawia skreślić z ewidencji Stowarzyszenia martwe ogniwa – Koła terenowe SPZD w Bielsku Białej i Bolesławcu na Dolnym Śląsku.

ARCHIWUM

Komentowanie jest wyłączone.