Omówienie najnowszego i równocześnie ostatniego numeru „Ziemi Drohobyckiej”

W kwietniu 2008 r. ukazał się po prawie czteroletniej przerwie nowy, podwójny numer 19-20 „Ziemi Drohobyckiej” o objętości 180 stron.

Żyjemy wspomnieniami przeszłości, nic więc dziwnego, że dominują w niej teksty nawiązujące do wydarzeń z okresu międzywojennego i wojny: Autobiografia zmarłego niedawno borysławianina Jana 0naczyszyna pt. „Wróciłem w niedzielę rano” (cz. 2), str. 28-53; Przeżycia wojenne drohobyckiego funkcjonariusza więziennego Tadeusza 0lszewskiego pt. „Drohobycka [Górka] i Kazachstan”, str.13-28; Druga część mojego artykułu pt. „Dwie Schodnice – wieś i osada przemysłowa”, poświęconego kolejom losu tej bieszczadzkiej osadzie i jej mieszkańcom w latach 1901-1945, str. 53-70; Do wczesnej młodości i lat wojny w Drohobyczu wrócił w artykule wspomnieniowym „0kolice dojrzewania” Wacław Szymański, str. 70-85; 0brazy Borysławia i okolic z końca lat trzydziestych oraz wojny przedstawił w artykule „Borysław zachowany w pamięci” Wacław Kesselring, str. 91-96; O polskich pomnikach w Drohobyczu napisał Jerzy Pilecki, str. 101-106; Dużą wartość poznawczą, zwłaszcza dla młodszych Czytelników o korzeniach drohobyckich, ma szkic na temat „administracji państwowej i kościelnej powiatu drohobyckiego”, opracowany na podstawie fachowej literatury przez J.Pileckiego, str. 131-138; Bezcenna dla sympatyków futbolu na Ziemi Drohobyckiej może okazać się rozprawka pt. „Junak” Drohobycz autorstwa Andrzeja Gowarzewskiego, str. 142-147; Bardzo gorąco polecam notatkę „Diamentowe gody Skrężynów Borysław 1945 – Wałbrzych 2006” (str. 154-155). Państwo Maria Gajda i Tadeusz Skrężyna wzięli ślub 7 kwietnia 1945 r. w borysławskim kościele Św. Barbary na Wolance.

ZG SPZD życzy Państwu Marii i Tadeuszowi, wiernym Przyjaciołom Ziemi Drohobyckiej, długich jeszcze lat życia w dobrym zdrowiu i pomyślnym biegu codziennych zdarzeń.

Poza tym w numerze kontynuowano stałe działy: Z kroniki żałobnej; Nowości wydawnicze…

Opr. J.R.

WYDAWNICTWA >. 4b2 Ziemia drohobycka

Komentowanie jest wyłączone.