Biuletyn SPZD nr 3

Na początku grudnia 2008 ukazał się Biuletyn SPZD nr 3 o objętości 30 stron, formatu A4, z pierwszą i ostatnią stroną barwną.

J.R.

b_nr_3_s3b_nr_3_s1

4 WYDAWNICTWA > 4a. Biuletyn SPZD  nr 3

Komentowanie jest wyłączone.