JUBILEUSZ XX-lecia (1989-2009) Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej

W dniu 12 grudnia 2009 roku, w salce parafialnej kościoła Św. Augustyna, przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu, odbyło się Jubileuszowe Zebranie Zarządu Głównego SPZD. W zebraniu, poza członkami Zarządu Głównego, uczestniczyli przedstawiciele Kół Terenowych, a wśród nich założyciele Stowarzyszenia. W referatach i wystąpieniach uczestników przypomniano historie powstania Stowarzyszenia, mówiono o zasłużonych wybitnych działaczach, o ważnych dokonaniach i o planach na przyszłość. Za pośrednictwem obecnych, dziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Stowarzyszenia oraz mają swój udział w wspieraniu jego działania i rozwoju.

Więcej informacji, na temat Jubileuszu, będzie można znaleźć w Biuletynie nr 6 Stowarzyszenia, który ukaże się w czerwcu 2010 roku.

Zobacz zdjęcia z Jubileuszu XX-lecia SPZD

Opracował – Zbigniew Chudzian

5f WYDARZENIA

Komentowanie jest wyłączone.