Może tym razem 1% ofiarujesz Ziemi Drohobyckiej


Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej (SPZD) podjął uchwałę o powołaniu na okres 3 lat
– Funduszu Wieczystego „Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”.
Zgromadzonymi środkami w postaci darowizn dokonywanych przez Ofiarodawców oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na konto naszej partnerskiej organizacji tj. Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika nr KRS 000006327 ze wskazaniem: Fundusz Wieczysty „Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej” dysponować będzie pięcioosobowa Kapituła Funduszu Wieczystego powołana przez ZG SPZD w osobach:
– Lidia Dębska – Wiceprezes ZG
– Romuald Kołudzki-Stobbe – Prezes ZG
– Małgorzata Kozłowska-Lelito – Skarbnik ZG
– Krzysztof Lorenz – Członek ZG
– Bożena Nowicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG.
Cele Funduszu Wieczystego „Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”
1. Finansowanie utrzymania, renowacji i rozwoju polskiej spuścizny kulturalnej Ziemi Drohobyckiej.
2. Udzielanie materialnej pomocy polskim organizacjom społeczno-kulturalnym działającym na Ziemi Drohobyckiej.
3. Udzielanie pomocy osobom zamieszkałym na Ziemi Drohobyckiej w okresie ich nauki w Polsce.
4. Organizowanie i opłacanie pobytu dzieci i młodzieży z Ziemi Drohobyckiej w czasie ich obecności w Polsce na koloniach i obozach.
5. Gromadzenie i upowszechnianie dokumentacji historycznej oraz wspomnieniowej dotyczącej Ziemi Drohobyckiej.
Szanowni Państwo.
Początek roku  to okres rozliczeń podatku z Urzędem Skarbowym. Nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej (SPZD) zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na działalność związaną m. in. z organizacją wypoczynku i nauki młodzieży kresowej w Polsce.
By móc to uczynić, należy w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego PIT (I. 131) wpisać nr KRS: 0000063627 naszej partnerskiej organizacji tj. Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika oraz (I. 132) wyliczoną kwotę 1% podatku. W rubryce (J.133) należy wpisać cel tj.: Fundusz Wieczysty SPZD.
Prosimy jednocześnie, aby po złożeniu deklaracji do Urzędu Skarbowego, poinformować nas o tym fakcie telefonicznie lub przesyłając SMS na nr tel. 605-357-193. Ułatwi to znacznie lepsze planowanie przez SPZD akcji wypoczynkowej i stypendialnej w nadchodzącym roku.
Osoby nie składające PIT-u za lata 2014, 2015 i 2016 lub nie mające zobowiązania podatkowego, mogą wpłacić darowiznę na konto darowizn: nr 80 1090 2297 0000 0005 8800 8801 z adnotacją „Fundusz Wieczysty SPZD”.
Wrocław, luty 2015 r.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Działaność bieżąca > Uchwały 

Wałbrzych – Borysław. Konsekracja kościoła polskiego w Borysławiu

Dnia 22 września 2013 roku w parafii św. Barbary w Borysławiu na Ukrainie odbyła się uroczystość konsekracji kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Mszy św. przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.

W uroczystościach brały udział polskie delegacje z Wałbrzycha, Warszawy, Krakowa, Krosna, Oświęcimia oraz goście z Truskawca i Drohobycza. Na uroczystościach obecny był konsul RP we Lwowie – Marian Orlikowski.

Po mszy na gości czekał obiad a po nim, w Pałacu Kultury w Borysławiu, rozpoczął się Dzień Kultury Polskiej. Wystąpił min zespół „Łęczanie” a także „Borysławiacy” oraz zespół folklorystyczny „Dolina Soły”.

Po koncercie gospodarze zaprosili wszystkie zespoły na kolację do karczmy „Dżozef”.

Poniżej wideo i foto relacja:

Zapraszamy również do obszernych galerii zdjęć:

Konsekracja kościoła polskiego

Część artystyczna

5 WYDARZENIA

Kwiaty pod tablicą Tadeusza Chciuka – Celta

Jak co roku, w październiku, palimy światełka pamięci Krajanom, którzy odeszli. Na zdjęciu Alicja Królikowska – Przewodnicząca Wrocławskiego Koła Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej – składa kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Tadeuszowi Chciukowi – Celtowi.

chciuk_2011OK

5b WYDARZENIA

Z wizytą na Ukrainie

Jesienią 2007 roku z inicjatywy Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” (Pana Prezesa Stefana Gajdy oraz Pani Alicji Brzan-Kloś z Koła Śląskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej) Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie gościła grupę Polaków z Ukrainy: uczniów borysławskich i drohobyckich szkół, nauczycielkę sobotniej szkoły polskiej w Borysławiu i prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Drohobyczu – Adama Aurzeckiego.
Niezapomniane chwile wspólnie realizowanego programy zwieńczył konkurs ortograficzny napisany wspólnie przez uczniów z Borysławia, Drohobycza, Bystrzycy na Zaolziu (Czechy) oraz gospodarzy. Już wtedy postanowiliśmy, że program wspólnych zajęć lekcyjnych i warsztatowych poprzedzających dyktando oraz sam konkurs (przeżywany równie silnie emocjonalnie przez uczniów jak i dorosłych) musi powtórzyć (drugi konkurs ortograficzny dla uczniów szkół polonijnych odbędzie się we wrześniu 2009 roku).
Kiedy Polacy z Ukrainy żegnają ojczyznę śpiewają tak rzewną pieśń, że wzruszenie słuchających przemienia na tę chwilę nawet obskurny dworzec w Katowicach. Kto raz usłyszy tę melodię, nie poprzestanie na jednym spotkaniu z Polakami z Ukrainy! Tak było i z nami. Już na początku grudnia 2007 r. w SP 25 gościliśmy władze oświatowe miasta Borysław i podpisaliśmy umowę o współpracy (w języku polskim) ze szkołą ukraińską (nr 8) i sobotnią polską szkołą działającą przy szkole nr 3 w Borysławiu. Uroczysty moment podpisania umów po ukraińsku nastąpił pod koniec grudnia 2007 r. w Borysławiu. Wtedy też zostały podpisane umowy o współpracy w Drohobyczu (z ukraińską szkołą nr 2 i Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Drohobyczu). Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem był program ,,Wyszehradzka Wieża Babel” realizowany już razem przez SP 25, SP 14 z Chorzowa, cztery placówki z Ukrainy oraz Węgrów z Partnerskiego miasta Chorzowa OZD i delegację szkoły zaolziańskiej w Bystrzycy (Czechy) – w październiku 2008r.
Wyjazd reprezantacji SP 14 i SP 25 z Chorzowa na przełomie kwietnia i maja 2009 r. na Ukrainę był oddźwiękiem właśnie tego – niezwykle udanego i cennego programu o symbolicznym i wieloznacznym tytule: „Wyszehradzka Wieża Babel”.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Kliknij czytaj dalej aby przeczytać obszerną relację

Continue Reading…

Terminarz zebrań Zarządu Głównego i Kół Terenowych SPZD w roku 2017

 TERMINAŻ ZEBRAŃ SPZD

Zebrania  Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej SPZD w roku 2017

Zebrania Zarządu Głównego SPZD w roku 2017 odbędą się w terminach:
23 marca, 17 czerwca, 23 września i 16 grudnia (zawsze w sobotę) w godzinach 11 – 15.
Zebrania ZG SPZD są otwarte i odbywają się we Wrocławiu, przy ul. Sudeckiej 90,
Spotkań kół terenowych SPZD w 2017 r.

Koło Terenowe SPZD w Krośnie
Zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 11:00 w siedzibie NSZZ „Solidarność ” w Krośnie przy ul. Słowackiego 4 (II piętro).

Koło Terenowe SPZD w Legnicy
Zebrania odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca (lub następny w wypadku święta) o godz. 15:00 (w miesiącach kwiecień – wrzesień o godz. 16:00) w sali Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy przy ul. Okrzei 10.

Koło Terenowe SPZD w Nowym Miasteczku (Koło Lubuskie)
Zebrania odbywają się w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17:oo w remizie OSP Nowe Miasteczko przy ul. Głogowskiej 13.

Koło Terenowe SPZD w Wałbrzychu
Zebrania odbywają się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 15:00 w świetlicy środowiskowej w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 1.

Koło Terenowe SPZD w Warszawie
Zebrania odbywają się w ostatni wtorek każdego miesiąca z wyjątkiem lipca i sierpnia w godzinach 10:00 – 13:00 w Klubie Seniora w filii Domu Kultury Dzielnicy OCHOTA w Warszawie przy ul. Słupeckiej 4.

Koło Terenowe SPZD we Wrocławiu
Zebrania odbywają się w każdy trzeci wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 15:30 w sali parafialnej kościoła św. Augustyna we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 90.

Koło Członków Korespondentów
Przewodniczący: Władysław Olszewski,
kontakt telefoniczny: (0048) 75 642 39 23

lub  e-mail: drukarniabol@poczta.onet.pl

 

2 DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA > Zebrania spzd

JUBILEUSZ XX-lecia (1989-2009) Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej

W dniu 12 grudnia 2009 roku, w salce parafialnej kościoła Św. Augustyna, przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu, odbyło się Jubileuszowe Zebranie Zarządu Głównego SPZD. W zebraniu, poza członkami Zarządu Głównego, uczestniczyli przedstawiciele Kół Terenowych, a wśród nich założyciele Stowarzyszenia. W referatach i wystąpieniach uczestników przypomniano historie powstania Stowarzyszenia, mówiono o zasłużonych wybitnych działaczach, o ważnych dokonaniach i o planach na przyszłość. Za pośrednictwem obecnych, dziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Stowarzyszenia oraz mają swój udział w wspieraniu jego działania i rozwoju.

Więcej informacji, na temat Jubileuszu, będzie można znaleźć w Biuletynie nr 6 Stowarzyszenia, który ukaże się w czerwcu 2010 roku.

Zobacz zdjęcia z Jubileuszu XX-lecia SPZD

Opracował – Zbigniew Chudzian

5f WYDARZENIA

Poszukuję rodziny Duciak, Zalków

Witam Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej.

Piszę ten list w imieniu krewnego, który poszukuje wszelkich informacji na temat rodziny Duciak (Dutsyak) i Zaluków jak również osób spokrewnionych. Rodziny te mieszkały w Drohobyczu i okolicach. Jeśli posiadacie Państwo jakąkolwiek wiedzę na ich temat proszę o kontakt e-mail: wiktor.kula@o2.pl

Pozdrawiam Wiktor Kula

2C2 DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA > KOMUNIKATY

 

Nowa książka o Kresach

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy przedstawić publikację Małego Wydawnictwa: „Przemilczane ludobójstwo na Kresach” ks. Tadeusza ISAKOWICZA-ZALESKIEGO. Książka w miękkiej oprawie liczy 170 stron plus kolorowa wkładka ze zdjęciami.

zaleski-okladka

Marek Łoś

małe wydawnictwo
ul. Wróblowicka 36A
30-698 Kraków

tel. (12) 654-99-85
kom. 0-501-385-439
www.malewydawnictwo.pl
e-mail: info@malewydawnictwo.pl

Continue Reading…