Omówienie najnowszego i równocześnie ostatniego numeru „Ziemi Drohobyckiej”

W kwietniu 2008 r. ukazał się po prawie czteroletniej przerwie nowy, podwójny numer 19-20 „Ziemi Drohobyckiej” o objętości 180 stron.

Żyjemy wspomnieniami przeszłości, nic więc dziwnego, że dominują w niej teksty nawiązujące do wydarzeń z okresu międzywojennego i wojny: Autobiografia zmarłego niedawno borysławianina Jana 0naczyszyna pt. „Wróciłem w niedzielę rano” (cz. 2), str. 28-53; Przeżycia wojenne drohobyckiego funkcjonariusza więziennego Tadeusza 0lszewskiego pt. „Drohobycka [Górka] i Kazachstan”, str.13-28; Druga część mojego artykułu pt. „Dwie Schodnice – wieś i osada przemysłowa”, poświęconego kolejom losu tej bieszczadzkiej osadzie i jej mieszkańcom w latach 1901-1945, str. 53-70; Do wczesnej młodości i lat wojny w Drohobyczu wrócił w artykule wspomnieniowym „0kolice dojrzewania” Wacław Szymański, str. 70-85; 0brazy Borysławia i okolic z końca lat trzydziestych oraz wojny przedstawił w artykule „Borysław zachowany w pamięci” Wacław Kesselring, str. 91-96; O polskich pomnikach w Drohobyczu napisał Jerzy Pilecki, str. 101-106; Dużą wartość poznawczą, zwłaszcza dla młodszych Czytelników o korzeniach drohobyckich, ma szkic na temat „administracji państwowej i kościelnej powiatu drohobyckiego”, opracowany na podstawie fachowej literatury przez J.Pileckiego, str. 131-138; Bezcenna dla sympatyków futbolu na Ziemi Drohobyckiej może okazać się rozprawka pt. „Junak” Drohobycz autorstwa Andrzeja Gowarzewskiego, str. 142-147; Bardzo gorąco polecam notatkę „Diamentowe gody Skrężynów Borysław 1945 – Wałbrzych 2006” (str. 154-155). Państwo Maria Gajda i Tadeusz Skrężyna wzięli ślub 7 kwietnia 1945 r. w borysławskim kościele Św. Barbary na Wolance.

ZG SPZD życzy Państwu Marii i Tadeuszowi, wiernym Przyjaciołom Ziemi Drohobyckiej, długich jeszcze lat życia w dobrym zdrowiu i pomyślnym biegu codziennych zdarzeń.

Poza tym w numerze kontynuowano stałe działy: Z kroniki żałobnej; Nowości wydawnicze…

Opr. J.R.

WYDAWNICTWA >. 4b2 Ziemia drohobycka

Drohobycz 1939-1941. Ilu aresztowano? Ilu deportowano?

Wydarzenia II wojny i lat bezpośrednio po niej następujących praktycznie dotknęły boleśnie wszystkich drohobyczan, około połowę zamordowano, aresztowano, zabito w szeregach różnych armii, na różnych frontach i w partyzantce, deportowano do pracy przymusowej itp. Dalszych 30-40% to ekspatriowani – przesiedleni, W pierwszej grupie poszkodowanych największa kategoria to ofiary holokaustu – Żydzi, a druga pod względem liczebności to aresztowani lub deportowani podczas I i II sowieckiej okupacji, najliczniej w okresie 1939-1941. Groza sowieckich zatrzymań, które rozpoczęły się bezpośrednio po dramacie września i wkrótce tragedie deportacji były tak szokujące, że ich ofiary stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania konspiracji, a wkrótce też Polskiego Okręgowego Komitetu Pomocy powołanego w Drohobyczu po rozpoczęciu niemieckiej okupacji. Jego staraniem informacje o represjonowanych, systematycznie gromadzone już od jesieni 1939 r., uporządkowano i opublikowano za zgodą Niemców w broszurce z 1942 r. [1]. Żaden powiat ówczesnej Wschodniej Polski nie „zdobył” się na podobnie wyczerpujące i systematyczne opracowanie tematu aż do dnia dzisiejszego. Dziś też okazuje się, że ta praca jest bardzo wiarygodna i prawie kompletna…

Continue Reading…

Pismo „Ziemia Drohobycka”

Zanimpowstał „BIULETYN SPZD w obecnej formie Stowarzyszenie waydawało pismo „Ziemia Drohobycka”. Do roku 2006j powstało kilkanaście numerów

ziemia-drohob-004

Pismo otrzymywali Członkowie Honorowi SPZD oraz w ramach rocznej składki członkowskiej Korespondenci. Członkowie Kół Terenowych (Górny Śląsk, Krosno, Legnica, Wałbrzych, Warszawa i Wrocław) zaopatrują się w swoich zarządach. Inni zainteresowani proszeni są o wpłaty na Fundusz Wydawniczy SPZD, za pośrednictwem Redakcji lub Zarządów Kół Terenowych.

Wydawca: Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej we Wrocławiu.

.Zespół Redakcyjny: Jerzy M. Pilecki (red. nacz.), współpraca: Paweł Bryszkowski, 23, Romuald Kołudzki-Stobbe, Roman Lorenz, Władysław Olszewski, O. Dominik M. Orczykowski OFMCap.

zebranie-zg-spzd-092

Adres Redakcji: 53-338 Wrocław, ul Wielka 31/14, tel. (071) 367-26-52.

WYDAWNICTWA > 4b ZIEMIA DROHOBYCKA