Nowe pozycje wydawnicze o tematyce kresowej

Dom Spotkań z Historią w Warszawie i Wydawnictwo BOSZ zapraszają na promocję albumów „Drohobycz Feliksa Lachowicza” i „Kresy w sztuce polskiej”

25 lutego 2009 (środa), godz. 18.00 – WSTĘP WOLNY

W lutym 2009 roku, nakładem Wydawnictwa Bosz, ukazały się dwa albumy poświęcone Kresom. Burzliwe dzieje Drohobycza w postaci iluminowanej kroniki zawiera album oryginalnych prac Feliksa Lachowicza przechowywanych w zbiorach Ossolineum. Drugi album prezentuje najcenniejsze obrazy i grafiki dotyczące Kresów znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. W promocji albumów wezmą udział: Bogusław Szymanik – dyrektor wydawnictwa BOSZ, przedstawiciel Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Beata Długajczyk z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Urszula Kozakowska-Zaucha z Muzeum Narodowego w Krakowie, Romuald Kołudzki-Stobbe ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej.

lachowicz

 

Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, 0 22 826 51 95, www.dsh.waw.pl – Warszawska Inicjatywa Kresowa,

0 22 826 51 95 w. 119, t.kozlowski@dsh.waw.pl

bosz

archiwum

Biuletyn SPZD nr 3

Na początku grudnia 2008 ukazał się Biuletyn SPZD nr 3 o objętości 30 stron, formatu A4, z pierwszą i ostatnią stroną barwną.

J.R.

b_nr_3_s3b_nr_3_s1

4 WYDAWNICTWA > 4a. Biuletyn SPZD  nr 3

List od p. Władysława Andrzeja Skoczyńskiego

Warszawa, 2008-08-27
Podobno lepiej późno niż wcale.

Wybrałem się do Krempnej w Magurskim Parku Narodowym z zamiarem odwiedzenia Muzeum w Bóbrce. Znalazłem tam życiorys mego „Dziadzia” Józefa Howartha, który zaginął wskutek straty wszelkich naszych pamiątek w Drohobyczu i w Warszawie). W Bóbrce, byłem przyjmowany jako gość honorowy, otrzymałem szereg numerów czasopisma „Wiek Nafty”. W jednym z numerów znalazłem anons o książce Tadeusza Wróbla pt. „Ludzie Borysławia”. Po powrocie do polski zamówiłem i mam już oba tomy. Niestety wyczerpany jest nakład „Borysław się nie śmieje”. Na rewersie przeczytałem, że profesor Wróbel jest absolwentem Politechniki Śląskiej z 1952 roku. Ja też tam zrobiłem dyplom w 1952 tylko na wydziale Mechanicznym. Profesor jest ode mnie parę miesięcy młodszy. Chcę mu wielce mu podziękować za obie książki. Jest tam i mój „Tatuś” Władysław i mój brat Wojciech i wiele znajomych nazwisk jak np. Stanisław Psarski, którego syn jest mym przyjacielem. W Tustanowicach, w domu gdzie mieszkaliśmy (na terenie byłej kopalni Henryk) byłem w 2004 r. z koleżanką Ewą Krajewską-Załuską córką jednego z dyrektorów „Polminu”. Żałuję tylko, że o istnieniu SPZD dowiedziałem się dopiero wczoraj.

Władysław Andrzej Skoczyński (adres i telefony do mnie są znane redakcji) – urodzony przy ul. Skotnickiej pod numerem 5 w Drohobyczu. Uczeń gimnazjum im. Władysława Jagiełły, 1 klasa rok 1938/39 …potem Warszawa ale to osobna historia.

archiwum

Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim

Dom Spotkań z Historią zaprasza na opowieść o Krzemieńcu, mieście – legendzie, siedzibie słynnego Liceum Krzemienieckiego, ilustrowaną ikonografią ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego oraz fragmentami filmu dokumentalnego Kazimierza Sheybala Ateny Wołyńskie. 15 października 2008 (ŚRODA), godz. 18.00. DSH, ul. Karowa 20 w Warszawie. WSTĘP WOLNY
Więcej informacji o imprezach DSH w październiku na stronie: www.dsh.waw.pl

kresy_zapr_pazdziernik08

ARCHIWUM

Nowa strona o Bodbużu i okolicy

Szanowni Państwo,

kilka tygodni temu założyłem stronę o Podbużu i okolicy – poniżej link do strony:

http://podbuz.pl/

Piszę do Państwa w celu nawiązania współpracy, gdyż zależy mi na skonsolidowaniu środowiska dawnych mieszkańców Podbuża i ich potomków. Czy wśród członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej są takie osoby? Jeśli tak, to bardzo proszę o pomoc w nawiązaniu z nimi kontaktu.

Z wyrazami szacunku – Tomasz Lechki

5J WYDAŻENIA

List od Pana Stanisława Srokowskiego

Drodzy Drohobyczanie, być może zainteresuje Państwa fakt, że w mojej nowej powieści „Ukraiński kochanek”, kilka rozdziałów książki opowiada o urokach Drohobycza.

srokowski3

Z podziwem dla pięknej i ciekawej strony internetowej i dla kunsztu w pielęgnowaniu tradycji i pamięci kresowej, z najserdeczniejszymi pozdrowieniami – dużo zdrowia, Stanisław Srokowski

ARCHIWUM

Sprawozdanie z Walnego zebrania Zarządu SPZD

W dniu 7 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo=Wyborcze Delegatów Kół SPZD kończące VI (2005-2008) i inaugurujące VII (2008-2011) kadencję naszego Stowarzyszenia. W VI kadencji SPZD zostało powołane do życia w marcu 2007 r. Koło Lubuskie, zrzeszające głównie krajanów z Medenic, Rychcic, Słońska i Wróblowic. Poza Kołem Lubuskim z siedzibą w Nowym Miasteczku k. Nowej Soli, w skład SPZD wchodzą ogniwa terenowe w Bytomiu, Krośnie, Legnicy, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu oraz Koło Członków Korespondentów, do którego należą krajanie rozproszeni po Polsce i świecie. Liczba członków SPZD ogółem wynosi około 350, w tym Koło Korespondentów liczy 102 byłych mieszkańców pow. drohobyckiego.

W sprawozdaniu z działalności ZG SPZD w okresie 11.06.2005-7.06.2008 napisano m.in.: „Mimo naszych starań o rozwój liczbowy Stowarzyszenia, zestawienie liczby zrzeszonych na początku i na końcu kadencji dało wynik ujemny. Jest to niestety tendencja stała, wynikająca z naturalnego biegu rzeczy. Nie powinno nas to jednak zwalniać, w dalszym trwaniu SPZD, z okazywania dbałości o jego stan liczbowy. Tym bardziej że nie zrzeszonych Krajanów, urodzonych w okresie międzywojennym i w czasie wojny, jest Bogu dzięki jeszcze dużo. Można także sięgać do młodszych zasobów pokoleniowych, których drzewa genealogiczne posiadają gałęzie w powiecie drohobyckim. W kadencji 2008-2011 starajmy się więc pozyskać dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej każdego, kto głęboko nosi w sercu ziemię rodzinną – swoją lub swoich przodków.” Napisano w nim również o realizacji Uchwały VI Walnego Zebrania Spr. – Wyb. z 11.06. 2005 r.: „Upamiętnienie nazw geograficzno-historycznych oraz nazwisk wybitnych córek i synów ziemi drohobyckiej zakończyło się mimo podejmowania starań, jedynie nadaniem ulicy w Wałbrzychu nazwy: Drohobycka. We Wrocławiu po 4 miesiącach oczekiwania, w wymuszonej monitem odpowiedzi Barbara Zdrojewska, przewodnicząca Rady Miejskiej, napisała łaskawie, że powinniśmy wskazać ulicę, której ma być nadana nazwa wraz ze szkicem sytuacyjnym tego fragmentu miasta. Żarty? Nie. Tak traktuje się we Wrocławiu Kresowian, kresy i pionierów tego miasta stamtąd pochodzących. Kresowianom pozostaje pamiętać o tym podczas wyborów. Szczegóły dotyczące oceny VI kadencji i kierunków działalności SPZD w kadencji VII (2008-2011) zostaną przedstawione na łamach Biuletynu SPZD Nr 3, który ukaże się drukiem w grudniu 2008 r. W skład ZG SPZD na nową kadencję zostali wybrani: Jan Rybotycki – prezes; Romuald Kołudzki-Stobbe – wiceprezes; Jerzy M. Pilecki – wiceprezes; Paweł Bryszkowski – sekretarz; Zbigniew Chudzian – skarbnik; członkowie wybieralni – Adam Czupkiewicz, Roman Kinarz, Adam Mędrzycki i Tadeusz Skrężyna. W skład ZG SPZD weszli również z racji pełnienia funkcji przewodniczących Zarządów Kół SPZD: Władysław 0lszewski-Bytom, Irena Konieczko-Krosno, Roman Lorenz – Legnica, Tadeusz Ostrowski – Nowe Miasteczko k. Nowej Soli, Irena Froch – Wałbrzych, Alicja Królikowska – Wrocław. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Zdzisława Hoszowska – przewodnicząca, Lidia Dębska – członkini, Jerzy Pomersbach – członek. Nowo wybrany ZG SPZD powołał ponownie na redaktora naczelnego „Ziemi Drohobyckiej” i przewodniczącego Komisji Historycznej ZG SPZD – Jerzego M. Pileckiego; na przewodniczącego Koła Korespondentów SPZD – Władysława Olszewskiego; na redaktora naczelnego Biuletynu SPZD – Jana Rybotyckiego, który dobierze sobie współpracowników i przedstawi ich Czytelnikom w Biuletynie Nr 3 (grudzień 2008).

J.R.

ARCHIWUM

Nowa książka Stanisława Srokowskiego

ZNAKOMITA KSIĄŻKA SROKOWSKIEGO

Szanowni Państwo,

Drodzy Kresowianie, ukazała się rewelacyjna, mądra i odważna książka kresowa STANISŁAWA SROKOWSKIEGO pt. UKRAIŃSKI KOCHANEK.

ukrainski_kochanek

Wybitny pisarz po zbiorze wstrząsających opowiadań pt. Nienawiść, wyróżnionych laurem Mackiewicza i powieści Samotność, znowu wraca do swojej ziemi.

4c3 – WYDAWNICTWA > CIEKAWE WYDAWNICTWA

Msza św. za śp. Harcmistrza Szczepana Michalskiego

Czuwaj!

Dnia 22 czerwca 2008 roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu „Mater Dolorosa” przy ul. Piekarskiej w Bytomiu będzie odprawiona Msza św. za śp. Harcmistrza Szczepana Michalskiego ćw. hufcowego w Drohobyczu, współzałożyciela ZWZ i „Białego Kuriera”, skazanego na karę śmierci przez sowietów, którą wykonano dnia 22 czerwca 1941 roku w Kijowie.

Po Mszy św. nastąpi poświęcenie symbolicznego grobu „Bohaterskiego Harcmistrza” i ziemi ze Stryszawy, Drohobycza i Bykowni.

Na tę patriotyczną uroczystość serdecznie zapraszam wszystkich harcerzy i Drohobyczan.

Kapelan – Hm O. Dominik M. Orczykowski HR – Drohobyczanin

mater_dolorosa

Cmentarz „Mater Dolorosa” – Grobowiec Rodziny Urbańczyk

Kraków, dnia 9 czerwca 2008 r.

ARCHUWUM